Ana səhifə

   
 Bələdiyyələr
  Bələdiyyələrin siyahısı
  Ümumi axtarış sistemi
 Qanunvericilik Bazası
  Bələdiyyə qanunvericiliyi
  Ümumi axtarış sistemi
 İnformasiya
  Elektron xəritə
  Statistik göstəricilər
  Məqalələr
  Az. Unicode standartları
  Sorğu məlumatları
Səhifə haqqında
  Layihə haqqında
  Səhifə haqqında
   

Copyright by
MULTIMEDIA CENTER

 

Powered by
Macrosoft Company

 

Bələdiyyələrin siyahısı


A B C D E F G H İ J K L M N O P Q R S T U Ü Ö Ğ Ş Ç Ə V X Y Z


GƏDƏBƏY ŞƏHƏRİ, GƏDƏBƏY BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, PLANKƏND BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, İNƏKBOĞAN BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, ŞURAKƏND BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, ƏLİİSMAYILLI BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, ƏRTƏPƏ BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, ÇALDAŞ BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, ÇAYRƏSULLU BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, ÇOBANKƏND BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, AĞAMALI BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, DƏYİRMANDAĞ BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, DƏYƏQARABULAQ BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, DÜZYURD BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, DARYURD BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, GƏRGƏR BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, HACILAR BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, MOR-MOR BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, NOVOİVANOVKA BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, PARAKƏND KƏND BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, POLADLI BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, QARAMƏMMƏDLİ BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, QOŞABULAQ BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, RÜSTƏM ƏLİYEV BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, SLAVYANKA BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, XARXAR BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, ZƏHMƏTKƏND BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, İSALI BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, NOVOSARATOVKA BƏLƏDİYYƏSİ
GƏDƏBƏY RAYONU, SAMANLIQ BƏLƏDİYYƏSİ
GƏNCƏ ŞƏHƏRİ, NİZAMİ BƏLƏDİYYƏSİ
GƏNCƏ ŞƏHƏRI, NIZAMI BƏLƏDIYYƏSI
GƏNCƏ ŞƏHƏRI, KƏPƏZ BƏLƏDIYYƏSI
GÖRƏDIL BƏLƏDIYYƏSI
GÖYÇAY ŞƏHƏRİ, GÖYÇAY BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, İNCƏ BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, ŞƏHADƏT BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, ŞƏKƏR BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, ŞIXBƏY BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, ÇƏRƏKƏ BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, ÇAXIRLI BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, ÇAYARXI BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, ÜNKÜTLÜ BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, AŞAĞI QARAMƏRYƏM BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, ALPOUT BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, ALXASAVA BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, BƏYDƏVİL BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, BIĞIR BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, CAYIRLI BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, DÖVRANLI BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, HACALIKƏND BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, KÜRDƏMİŞ BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, LƏKÇILPAQ BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, MİRZƏHÜSEYİNLİ BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, MƏLİKKƏND BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, MALLI ŞIXLI BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, POTU BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, QARAMƏRYƏM BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, QARAMAN BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, QARAXIDIR BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, YEKƏXANA BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, YENİARX BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, KÜRŞOBAN BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, QARAYAZI BƏLƏDİYYƏSİ
GÖYÇAY RAYONU, YALMAN BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY BƏLƏDIYYƏSI
GORANBOY RAYONU, ŞƏFƏQ BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, ŞADILI BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, AĞAMALIOĞLU BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, ALPOUT BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, BÖRÜ BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, BAĞÇAKÜRD BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, BORSUNLU BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, CİNLİ BOLUSLU BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, DƏLİMƏMMƏDLİ BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, DƏYİRMANLAR BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, GORAN BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, GORANLI BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, HAZIRƏHMƏDLİ BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, MƏŞƏDİQARALAR BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, MUZDURLAR BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, NƏRİMANLI BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, QARAMUSALI BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, QARQUCAQ BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, QAZANBULAQ BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, QIRIQLI BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, QURBANZADƏ BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, RƏHİMLİ BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, RUS BORİSİ BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, SƏMƏDABAD BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, TAPQARAQOYUNLU BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, VEYİSLİ BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, YƏHƏRÇİ BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, YENİ YOL BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, ZEYVƏ BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, FƏXRALI BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, NADİRKƏND BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, SAROV BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, XANQƏRVƏND BƏLƏDİYYƏSİ
GORANBOY RAYONU, XINALI BƏLƏDİYYƏSİ
 
 
 

Copyright by
Multimedia Center