Ana səhifə

   
 Bələdiyyələr
  Bələdiyyələrin siyahısı
  Ümumi axtarış sistemi
 Qanunvericilik Bazası
  Bələdiyyə qanunvericiliyi
  Ümumi axtarış sistemi
 İnformasiya
  Elektron xəritə
  Statistik göstəricilər
  Məqalələr
  Az. Unicode standartları
  Sorğu məlumatları
Səhifə haqqında
  Layihə haqqında
  Səhifə haqqında
   

Copyright by
MULTIMEDIA CENTER

 

Powered by
Macrosoft Company

 

Bələdiyyələrin siyahısı


A B C D E F G H İ J K L M N O P Q R S T U Ü Ö Ğ Ş Ç Ə V X Y Z


QƏBƏLƏ RAYONU, ƏMİRVAN BƏLƏDİYYƏSİ
QƏBƏLƏ RAYONU, QƏBƏLƏ BƏLƏDİYYƏSİ
QAX ŞƏHƏRİ, QAX BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, İBAXLI BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, İLİSU BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, ŞIXLAR BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, ŞOTAVAR BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, ƏMİRCAN BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, ƏMBƏRÇAY BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, ÇİNARLI BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, AĞÇAY BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, AĞYAZI BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, AŞAĞI-MALAX BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, ALMALI BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, BÖYÜK ALATƏMİR BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, CƏLAYİR BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, FISTIQLI BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, GÜLLÜK BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, LƏKİT BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, LƏKİT KÖTÜKLÜ BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, LƏKİT-MALAX BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, LƏLƏLİ BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, MARSAN BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, MEŞƏBAŞ BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, QAŞQAÇAY BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, QAPIÇAY BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, QARATALA BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, QAX-İNGİLOY BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, QAZMALAR BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, QINDIRĞA BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, QIPÇAQ BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, QORAĞAN BƏLƏDİYYASİ
QAX RAYONU, QUM BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, SÜSKƏND BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, SARIBAŞ BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, TASMALI BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, TURACLI BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, ZƏRNƏ BƏLƏDİYYƏSİ
QAX RAYONU, ZƏYƏM BƏLƏDİYYƏSİ
QAZAX ŞƏHƏRİ, QAZAX BƏLƏDİYYƏSİ
QAZAX RAYONU AŞAĞI SALAHLI BƏLƏDİYYƏSİ
QAZAX RAYONU, İKİNCİ ŞIXLI BƏLƏDİYYƏSİ
QAZAX RAYONU, ÇAYLI BƏLƏDİYYƏSİ
QAZAX RAYONU, ÇAYLI KOMMUNA BƏLƏDİYYƏSİ
QAZAX RAYONU, ÜRKMƏZLİ BƏLƏDİYYƏSİ
QAZAX RAYONU, AĞKÖYNƏK BƏLƏDİYYƏSİ
QAZAX RAYONU, BİRİNCİ ŞIXLI BƏLƏDİYYƏSİ
QAZAX RAYONU, CANALI BƏLƏDİYYƏSİ
QAZAX RAYONU, DAŞ SALAHLI BƏLƏDİYYƏSİ
QAZAX RAYONU, HÜSEYNBƏYLİ BƏLƏDİYYƏSİ
QAZAX RAYONU, KƏMƏRLİ BƏLƏDİYYƏSİ
QAZAX RAYONU, KOSALAR BƏLƏDİYYƏSİ
QAZAX RAYONU, XANLIQLAR BƏLƏDİYYƏSİ
QAZAX RAYONU, YUXARI SALAHLI BƏLƏDİYYƏSİ
QOBU BƏLƏDIYYƏSI
QUBA ŞƏHƏRİ, QUBA BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, İQRIĞ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, PÜSTƏQASIM BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, ƏLİBƏYQIŞLAQ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, TÜLƏR BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, İKİNCİ NÜGƏDİ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, İSNOVQIŞLAQ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, İSPİK BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, ƏLİK BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, ƏLİMƏMMƏDOBA BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, ƏRMƏKİ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, ƏRMƏKİ QIŞLAQ BƏLƏDİYYƏSİ.
QUBA RAYONU, ƏSKİ-İQRİQ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, ÇARXAÇI BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, ÇIÇI BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, ÜÇGÜN BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, AĞBİL BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, AŞAĞI ATUC BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, ALEKSEYEVKA BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, ALPAN BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, AMSAR BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, AMSARQIŞLAQ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, BİRİNCİ NÜGƏDİ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, BƏRĞOV BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, BARLI BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, BUDUQ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, CİMİ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, CAĞACIQ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, DİGAH BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, DƏLLƏKLİ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, DAVUDOBA BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, GƏDİKQIŞLAQ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, GƏNCLƏR BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, GƏRAY BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, GÖMÜR-DƏHNƏ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, GÜLƏZİ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, HACIHÜSEYNLİ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, HACIQAİB BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, KÜPÇAL BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, KÜPÇAL-QIŞLAQ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, KÜRKÜN BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, MİRZƏMMƏMƏDLİ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, MÖHÜC BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, MUCU BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, NÖYDÜN BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, PİRVAHİD BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, PAŞAOBA BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, QƏLƏDÜZ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, QAM-QAM BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, QARAÇAY BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, QIMILQAZMA BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, QIRMIZI QƏSƏBƏ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, QORXMAZOBA BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, QRIZ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, RƏNGDAR BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, RUSTOV BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, SƏBƏTLƏR BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, SÖHÜB BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, TİMİRYAZEV BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, TƏNGƏALTI BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, UTUQ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, UZUNMEŞƏ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, VƏL-VƏLƏ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, VLADİMİROVKA BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, XALTAN BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, XANƏGAH BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, XARUŞA BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, XINALIQ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, YALAVANC BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, YENİKƏND BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, YUXARI TÜLƏKƏRAN BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, ZƏRDABİ BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, ZƏRQAVA BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, ZIXIR BƏLƏDİYYƏSİ
QUBA RAYONU, QIMIL BƏLƏDİYYƏSİ
 
 
 

Copyright by
Multimedia Center