Ana səhifə

   
 Bələdiyyələr
  Bələdiyyələrin siyahısı
  Ümumi axtarış sistemi
 Qanunvericilik Bazası
  Bələdiyyə qanunvericiliyi
  Ümumi axtarış sistemi
 İnformasiya
  Elektron xəritə
  Statistik göstəricilər
  Məqalələr
  Az. Unicode standartları
  Sorğu məlumatları
Səhifə haqqında
  Layihə haqqında
  Səhifə haqqında
   

Copyright by
MULTIMEDIA CENTER

 

Powered by
Macrosoft Company

 

Bələdiyyələrin siyahısı


A B C D E F G H İ J K L M N O P Q R S T U Ü Ö Ğ Ş Ç Ə V X Y Z


Adı: AĞCABƏDİ RAYONU, AĞCABƏDİ BƏLƏDİYYƏSİ
Telefonu: 4-00-34
Faksı:
Elektron ünvan:
İnternet səhifəsi:
Ünvanı: Ağjabədi rayonu, Ağjabədi şəhəri.
Fəaliyyəti: 1 Bələdiyyənin ərazisi 6078 ha - dır. 2. Torpaq sahəsindən 220 ha əkin üçün yararlıdır? Stadionun tikitisinə yardım edilib, yol təmirinə vəsait ayrılıb, körpü təmir edilib, imkansız ailələrə yardım edilib, qaçqınlara ev tikintisi üçün yardım edilib, 2 valideynini itirmiş uşaqlara illik yardım verilir, imkansızlara ev tikməkdə yardım olunur. Bələdiyyənin mülkiyyətində aşağıdakı əmlaklar var^ İdarə binaları, keçmiş istehsal koorperativlərinin 3 binası, yay korperativləri. İnvestisiya qoyuluşu üçün əlverişli sahələr aşağıdakılardır^ Kənd təsərüfatı məhsullarının istehsalı, mini şəkər zavodu, zirə zavodu.

Bələdiyyə üzvləri
ƏLİYEV ŞAHİN ZÜLFÜQAR OĞLUSədr
ƏLİYEV BÖYÜKKİŞİ SEYFULLA OĞLUSədr müavini
MƏMMƏDOV MÜŞFİQ MƏMMƏD OĞLUBələdiyyə üzvü
NAMAZOV ELMİN RASİM OBLUBələdiyyə üzvü
PAŞAYEV MAYIL SOVET OĞLUBələdiyyə üzvü
QÜRBƏZOV ADİL VƏLİ OĞLUBələdiyyə üzvü
QULİYEV İSFƏNDİYAR OĞLUBələdiyyə üzvü
QULİYEV MƏHƏRRƏM OSMAN OĞLUBələdiyyə üzvü
QULİYEV ZÜLFİ SƏFİ OĞLUBələdiyyə üzvü
RƏHİMOV TEYMUR QUBAD OĞLUBələdiyyə üzvü
SADİQOV AĞA QULU OĞLUBələdiyyə üzvü
 
 
 

Copyright by
Multimedia Center