Ana səhifə

   
 Bələdiyyələr
  Bələdiyyələrin siyahısı
  Ümumi axtarış sistemi
 Qanunvericilik Bazası
  Bələdiyyə qanunvericiliyi
  Ümumi axtarış sistemi
 İnformasiya
  Elektron xəritə
  Statistik göstəricilər
  Məqalələr
  Az. Unicode standartları
  Sorğu məlumatları
Səhifə haqqında
  Layihə haqqında
  Səhifə haqqında
   

Copyright by
MULTIMEDIA CENTER

 

Powered by
Macrosoft Company

 

Bələdiyyələrin siyahısı


A B C D E F G H İ J K L M N O P Q R S T U Ü Ö Ğ Ş Ç Ə V X Y Z


SƏHGƏÇAL BƏLƏDIYYƏSI
SABİRABAD ŞƏHƏRİ, SABİRABAD BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, GÜDƏCÜHÜR BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, ŞIXLAR BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, ŞIXSALAHLI BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, ƏHMƏDABAD BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, ƏLİLAMBƏYLİ BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, ƏSƏDLİ BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, ÇÖL DƏLLƏK BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, ÇÖLBEŞDƏLİ BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, ALEKSANDROVKA BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, AZADAKƏND BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, BALAKƏND BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, BEŞDƏLİ BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, BULAQLI BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, CƏNGƏN BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, DADAŞBƏYLİ BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, HƏŞİMXANLI BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, HƏSƏNLİ BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, HACIBƏBİR BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, KÜRKƏNDİ BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, KOVLAR BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, MİNBAŞI BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, MƏMİŞLƏR BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, MÜRSƏLLİ BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, MORANLI BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, NƏRİMANKƏND BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, NARLIQ BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, OSMANLI BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, POLADTOQAY BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, QƏFƏRLİ BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, QƏZLİ BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, QALAĞAYIN BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, QARAĞAC BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, QARAGÜNEY BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, QARALAR BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, QARAQAŞLI BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, QARATƏPƏ BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, QARATUĞAY BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, QARDAŞKƏND BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, QURUZMA BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, RÜSTƏMLİ BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, SUQOVUŞAN BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, TÜRKƏDİ BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, ULACALI BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, VLADİMİROVKA BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, XƏLFƏLİ BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, XANKEÇƏN BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, XERSONOVKA BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, YASTIQOBU BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, YOLÇUBƏYLİ BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, YUXARI AXTAÇI BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, ZƏNGƏNƏ BƏLƏDİYYƏSİ
SABİRABAD RAYONU, ZAL-QARAĞAC BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, ŞƏKƏRLİ BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, AŞAĞI NOXUDLU BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, ABADKƏND BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, ALÇALI BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, ARBATAN BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, BƏYDİLİ BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, BEŞTALI BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, BORANIKƏND BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, BORANIKƏND BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, DÜZƏNLİK KƏND BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, DAYIKƏND BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, HƏSƏNLİ BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, KƏRİMBƏYLİ BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, KÜR QARAQAŞLI BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, KÜRSƏNGİ BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, MARIŞLI KƏND BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, PİRATMAN BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, PAMBIQKƏND BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, PARÇA-XALAC BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, QARAÇALA BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, QARDİLİ BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, QIZILAĞAC BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, QUYÇU BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, SEYİDAN BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, SEYİDSADIQLI BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, TƏZƏKƏND BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, XIDIRLI BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, YUXARI NOXUDLU BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, ƏRƏBQARDAŞBƏYLİ BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, QARABAĞLI BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, SALYAN BƏLƏDİYYƏSİ
SALYAN RAYONU, SARVAN BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, İNSTİTUT BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, İSTİXANA BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, ƏHMƏDBƏYLİ BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, ÇOBAN ABDALLI BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, AŞAĞI AĞASIBƏYLİ BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, ALABAŞLI BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, HACIALLI BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, HADILI BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, KƏSƏMƏN BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, KOLAYIR BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, LƏK BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, LÜKSEMBURQ BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, POYLU BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, QARA-ARX BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, QARA-YERİ BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, QARABAĞLAR BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, QARABAĞLI BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, QIRMIZI SAMUX BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, QOVLARSARI BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, SƏRKAR BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, SALAHLI BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, SARIQAMIŞ BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, YENİKƏND BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, YUXARI AĞASIBƏYLİ BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, ZİYADLI BƏLƏDİYYƏSİ
SAMUX RAYONU, ZAZALI BƏLƏDİYYƏSİ
SARAY BƏLƏDIYYƏSI
SUMQAYIT ŞƏHƏRİ, CORAT BƏLƏDİYYƏSİ
SUMQAYIT ŞƏHƏRİ, HACI ZEYNALABDİN BƏLƏDİYYƏSİ
SUMQAYIT ŞƏHƏRI, HACI ZEYNALABDIN TAGIYEV BƏLƏDIYYƏSI
SUMQAYIT BƏLƏDIYYƏSI
 
 
 

Copyright by
Multimedia Center